Reset SCHOOL 2015 ost Tiger JK Feat. Mad Soul Child
Список песен исполнителя Tiger JK (Feat. Mad Soul Child)

Tiger JK (Feat. Mad Soul Child) - Reset (SCHOOL 2015 ost)

Исполнитель: Tiger JK (Feat. Mad Soul Child)

Название: Reset (SCHOOL 2015 ost)

Читали раз: 421

Текст песни:

Tiger JK (Feat. Mad Soul Child) Reset [Who Are You School 2015 OST Part 1]

Нэ мамэ гипи гадык чаборин
Гонхоан сэсен нарыль гухэчжо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset
Одумэ гачин вэроун нунбит
Нэ сыныль чабва чуль сарам омна
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset

Один нугун ган чал альгетчи
Нэ гуэроун мамым
Апэ сонсон дэдо
Мот чаныни куэкори гатын
Хонча нараданё
Одум сок то уэ орун бамыль
Хонча нараданё
Одум сок то куэрун мамыль
Вэ молачинын гондэ
Амури чагын наран чончэ радо
Щиспалчи мальго нава гати га
Мусимко дончин
Ноэ гэ мальдэльгва хэтготгдори
Нарыль мунэторё
Хангусорыдо мола
Нон анираго мальхаджима
Бисым твие сумэ нарыль чадчи ма

Нэ мамэ гипи гадык чаборин
Гонхоан сэсен нарыль гухэчжо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset
Одумэ гачин вэроун нунбит
Нэ сыныль чабва чуль сарам омна
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset

Гочи сочи чигынын барам
Йоп Йоп сарам баро апэ
Сори тчиёбвадо
Гоёхамман мачу бого инындэ
Надо гатчи готго инындэ
Вэ гыторын чомчом морёджё
Вэ нан хансаганхоча соинсо
Вэ нэ сэсанман момчо чо
Моли химхичинын гыдэрои дымосып
Дан хан мёнгманирадо чоа
Дыдора чебаль нэ сончабва чо
Дан хан банунирадо чоа
Чебаль нэ соныл чабаджо
Нэги нугудым чамкан момсоджё

Нэ мамэ гипи гадык чаборин
Гонхоан сэсен нарыль гухэчжо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset
Одумэ гачин вэроун нунбит
Нэ сыныль чабва чуль сарам омна
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset

Биусым анин ноэ мисонын
Сарачёканын нал чададжо
Одум соген ноэ мисонын
Оурун нэ мам хвонхи балькеджо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset
Биусым анин ноэ мисонын
Сарачёканын нал чададжо
Одум соген ноэ мисонын
Оурун нэ мам хвонхи балькеджо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset

How about you
Im all about you
Арымбдаото кытороуо дорагаллэ
Reset

Один нугун ган чал альгетчи
Нэ гуэроун мамым
Апэ сонсон дэдо
Мот чанын куэкори гатын
Хонча нараданё
Одум сок то вэ орун бамыль
Хонча нараданё
Одум сок то куэрун мамыль

Ирокэ холло намгёджин эроум
Наи исоныль чигым чабаджо
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset
Санчочосони сумгёдын джинщиль
Хэнбокхэтанго на дорагаллэ
I wanna reset
I wanna reset
I wanna reset

Возможно, вам понравятся также:Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: