DO YOU LOVE ME AON Tour 2NE1
Список песен исполнителя 2NE1

2NE1 - DO YOU LOVE ME (AON Tour)

Исполнитель: 2NE1

Название: DO YOU LOVE ME (AON Tour)

Читали раз: 392

Текст песни:

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?

Егами таг маджа дурёсо
Ноль манатдон ченаль буто
Амудо гаджиль су обсотдон
Нэ мамуль саро джабассо

Нан воль хва су мог гым то иль
Гюдэман сэнгакхе
Ачим джомщим джоньёг
Сэбёг онджонгиль этаге
Гёлонын гёльгаг
L O V E is What I say
Нан норан бадэ
Пуг паджин гот гатэ

На хонджа манэ чагаг илька
Нон нава гатда мидго щипо
Нугудо хэарыль сун обт джиман
Ноеге мудго щипо

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?

Гимагхин уриу манами
Пёнхан чагагын ани гётджо
Кваг магхин дабдабхан нэ мамыль
Хёнжороджоё ROCK N ROLL

Ноль чом бон сунган буто
Ими нэ щимджангын K.O.
Амури мотжин нуга наль
Вонхан дэдо I SAY NO
Нон наи мам ёльсо
Ноегеман наль ульге
Ибьёни маджимаг сарангия
Наль тона гаджима

На хонджа манэ чагаг илька
Нон нава гатда мидго щипо
Нугудо хэарыль сун обт джиман
Ноеге мудго щипо

D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U
Do you love me?

Сальмэ кёт каджи гати
Халь су иссыль гот гата
Уджи кёт каджи хамке хэ
Соныль ноджима

Сальмэ кёт каджи гати
Халь су иссыль гот гата
Уджи кёт каджи хамке хэ
Соныль ноджима
Do you love me?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like
The way I love you babe?Комментарии:

Добавить комментарий