Журавли на карачаево-балкарском Тенгиз Габаев и Зухра Кабардокова
Список песен исполнителя Тенгиз Габаев и Зухра Кабардокова

Тенгиз Габаев и Зухра Кабардокова - Журавли (на карачаево-балкарском)

Исполнитель: Тенгиз Габаев и Зухра Кабардокова

Название: Журавли (на карачаево-балкарском)

Читали раз: 672

Текст песни:

Боз булутла, къачхы джелге бойсуна,
Барадыла къыбыла таба Шималдан.
Чырмалалла Минги Тауну бойнуна,
Кёб мычымай, къарайдыла башындан.

Чырмалалла Минги Тауну бойнуна,
Кёб мычымай, къарайдыла башындан.

Булутлагъа тирелмезге кюреше,
Деу садакъны учу кибик, тизилиб,
Бир-биринден хапар биле, сёлеше,
Къалмасын дей онгсузуракъ, юзюлюб.

Бир-биринден хапар биле, сёлеше,
Къалмасын дей онгсузуракъ, юзюлюб.

Сиз учасыз Къыбла таба, турнала,
"Сау къал" эте, къанат къагъа, къычыра,
Бир кёзюуде кюу сокъгъанча зурнала,
Джюреклеге такъырлыкъны чакъыра.

Бир кёзюуде кюу сокъгъанча зурнала,
Джюреклеге такъырлыкъны чакъыра.

Сизни къанат тюбюгюздед Джуртугъуз,
Ушамайды сизге мени джазыуум.
Бюгюн къанат тюбюндеме Джуртуму...
Бек эсгертед, кесин озгъан джарсыуум?

Бюгюн къанат тюбюндеме Джуртуму...
Бек эсгертед, кесин озгъан джарсыуум?

Ким биледи, энди сизни ненчагъыз
Къайтмай къалыр джаз бла бирге таулагъа?
Сиз къайтыргъа, таулада да ненчабыз,
Кете бара, сукъланырла саулагъа?

Сиз къайтыргъа, таулада да ненчабыз,
Кете бара, сукъланырла саулагъа?

Возможно, вам понравятся также:Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: