вадо везар хьо макка межиева
Список песен исполнителя макка межиева

макка межиева - вадо везар хьо

Исполнитель: макка межиева

Название: вадо везар хьо

Читали раз: 670

Текст песни:

Хьахка йезар сина волга хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо

Схьа ваккха везар хьай зудчунгара хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо

Далалалай далалалалай далалалалай х1ей
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо
Дахаро луьцуш замано хуьйцуш
Даймехке йис хьо вай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Дахар ирсе то да хьовса вай

Бацалахь лепа зезагаш санна
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Дохьал х1уьтту хьоьца дахар са

Ала илли хаза олхазар
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Карзах дохуш синтям байда дог

1аьржа 1арг1а 1аьржа буьйса х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Ахь ма йетта суна дагах мохь

Хьа барх а лелар ахь йуьцу харцо х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Синтям бохош детта дагах ов

Далалалай далалалалай далалалалай х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо
Дахаро луьцуш замано хуьйцуш
Даймехке йис хьо вай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Дахар ирсе то да хьовса вай

Дага еца мерза безам хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Йуха йаг1ац вай д1айахна хан

Ма г1ерта вада хьай бекам г1илпа х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Ва хьо веха хьо ца везачо

К1айна чиркха серло ма леха
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Зуда йолу к1енти ма леха

Хьай коьрта бала со боху хьуна х1ей
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Са .... 1овдал корта х1ай

Далалалай далалалалай далалалалай х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо
Дахаро луьцуш замано хуьйцуш
Даймехке йис хьо вай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Дахар ирсе то да хьовса вай

Марша 1ойла хаза дотаг1 са
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Хьа сибат ас кийрахь хьуш ду д1а

Кху дуьненахь воьг1а вацахь хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
.... кхетар хир ду мацкха ц1а

Хьахка йезар сина волга хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо

Схьа ваккха везар хьай зудчунгара хьо
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо

Далалалай далалалалай далалалалай х1ай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Вадо везар нена хаз к1ант хьо
Дахаро луьцуш замано хуьйцуш
Даймехке йис хьо вай
Х1ай, Х1ай Х1ай Х1ай
Дахар ирсе то да хьовса вайКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: