Ломир але инейнем идиш
Список песен исполнителя идиш

идиш - Ломир але инейнем

Исполнитель: идиш

Название: Ломир але инейнем

Читали раз: 2506

Текст песни:

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм хус-н мит дэр калэ мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм калэс момэ мит дэр тотэ мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм хуснс момэ мит дэр тотэ мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм швестер мит дэр бридер мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм бобэ мит дэр зейдэ мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм алэ махетунэм мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Дэм клэйзмер мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайн

Ломир алэ инэйнэм, инэйнэм
Алэ гест мэкабл пунэм зайн
Ломир алэ инэйнэм,
Ломир алэ инэйнэм,
Тринкен абисэлэ вайнКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: