чараш уян аялгам сен Долума
Список песен исполнителя Долума

Долума - чараш уян аялгам сен

Исполнитель: Долума

Название: чараш уян аялгам сен

Читали раз: 3556

Текст песни:

Аравыстан ховар сылдыс ужуп эрткеш
Аас кежиин хайырлап каан
Чуректерде торуттунген эртинени
чугле ханы шыгжап алыыл
пр
Чалыы уем ынакшылы
Чараш уян аялгам сен
Чурталгамнын чайыналган сылдызы сен
чедип болбас челээжим сен
Чараш уян аялгам сен

Орай душтум дивейн корем эргим сарыы
Оттуп келген хандыкшылды
Салымывыс оруктары кежилишкеш
Соннээн белээн унелеп чор
пр
сээн караан ынакшылдын ортээли дег мени кый дээн
Сээн караан оду ошкен сылдыстар дег караан чажы булденнешкен
Сээн чурээн чааскаанзыргай дуруяа дег чурталгада эжин тыппаан
Сээн чурэээн эриин ашкан дажы хем дег салымывыс оруктары каржып калган
прКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: