Чугле сени сонургаар мен БС & Сайзана Сюрюн
Список песен исполнителя БС & Сайзана Сюрюн

БС & Сайзана Сюрюн - Чугле сени сонургаар мен

Исполнитель: БС & Сайзана Сюрюн

Название: Чугле сени сонургаар мен

Читали раз: 5023

Текст песни:

Припев
Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжим

Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжим

БС
Сактыр сен бе? сургуул тургаштынна
Салымывыс кадып алдывыс чоп
Чаптанчыг чуртталганы тудар дээш
Чангыс эвес бергелерни эрттивис чоп

хойле чылдар оон бээр ам эрте берген
хорек-чурек ханызында чугле сен
хорек-чурек ханызында чугле сен

Ак платье кедер сен бе?
Амырагым болур сен бе?
Аас-кежиктиг, ажы-толдуг
Ог-буле болур бис бе?

Сайзана
Эгиним болур сен бе?
Эки бакта чарылбас
Ог-буле болур бис бе?

Припев
Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжим

Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжим

БС
Мурнувуста аас-кежик, оорушку
Мурнувуста чайыналчак чедиишкиннер
Мунгаралдар хомудалдар ынай турзун
Мун-мун сылдыс чугле биске чырып турзун

Ам бо хунде аравыста найырал
Ам бо хунде аравыста байырлал
Ийи чурек ынакшылды соп чорзун
Идегелдин хуну бо болзун

Ак платье кедер сен бе?
Амырагым болур сен бе?
Аас-кежиктиг, ажы-толдуг
Ог-буле болур бис бе?

Сайзана
Эгиним болур сен бе?
Эки бакта чарылбас
Ог-буле болур бис бе?

Припев
Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжим

Чугле сени сонургаар мен
Чурекейим чартыы сен мээн эжим
Чараш уруг дангына
Чассыгбайым мээн ынаам сен эжимКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: