Эжимгефонограмма Анчы Салчак
Список песен исполнителя Анчы Салчак

Анчы Салчак - Эжимге(фонограмма)

Исполнитель: Анчы Салчак

Название: Эжимге(фонограмма)

Читали раз: 464

Текст песни:

Чуртталгамда эн-не эргим кижи болгаш,
Эжим сенээ тураскаадып ырлап ор мен.
Ийи бисти туштуруп каан бурганымга,
Четиргеним илередип могейер мен.

Эжим чаражим мени дынна
Чурталгамнын оорушкузу чырыткым сен

Хойюг караан, хойюг чымчак хулумзуруун,
Сеткил чурээм дувуредип чылыдып кээр,
Изиг изиг эриннерин ошкаашкыны,
Чуркейим согуушкуну тургедедир.

припев 2разаКомментарии:

Добавить комментарийКаптча: