Бузурели куштелир 2013 Амырга-Моос
Список песен исполнителя Амырга-Моос

Амырга-Моос - Бузурели куштелир (2013)

Исполнитель: Амырга-Моос

Название: Бузурели куштелир (2013)

Читали раз: 1495

Текст песни:

Em_________________C
Саарылган хуннун херелдери
G___________________D
Сарыым кыстын коружу
Аяс дээрнин акыр булутары
Амырамнын чаражы
Ырлап чоруур,сеткил хоонумден
Ындыналган аялгалаар
Ырак черде чуректери чыннып
Ынакшылы куштелир

______Em__________________C
Бодалдар сеткилден боду чайнап коступ кээп
______G_______________________D
Чуруттунган ынакшыл чуртталга бооп хула бээр
Ынакшыл кажан-даа ырлаксанчыг апарбас
Бугу черни шывай ап бузурели куштелир

Сени сактып ырлап бодап чоруур
Сеткилимнин ханызы
Бижитинген состеримден монге
Билдингир бооп артыпкаар
Ындыналган аялгаларынга
Ынакшаанар танцы самнаан
Ырак черде чуректери чыннып
Ынакшылы куштелир

Возможно, вам понравятся также:Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: