[UTAPRI Insert Song 6] Taniyama Kishou (Shinomiya Natsuki)