Let It Go OST Frozen Отпусти и забудь Hyolyn Sistar
Список песен исполнителя Hyolyn (Sistar)

Hyolyn (Sistar) - Let It Go (OST Frozen) (Отпусти и забудь)

Исполнитель: Hyolyn (Sistar)

Название: Let It Go (OST Frozen) (Отпусти и забудь)

Читали раз: 219

Текст песни:

Let it go. Let it go.
То исан чамчи ана.
Let it go. Let it go.
Нанын иджэ ттоналлэ.

Оныльпам нэрин хаян нунын
Он сэсаныль твидопко
И вэроум ханкаундэ
На холло намкёджённэ.
Нэ анэ пунын парам
Кочин покпун твэго
Чонмаль химдын мам
Ханырын алькетчи.

Мам ёльджи ма, поёджуджи ма,
Норыль камчво сумгёдвоя хэ.
Кы амудо нэ мосыбыль
Альджи мотаге.

Let it go. Let it go.
То исан чамчи ана.
Let it go. Let it go.
Нанын иджэ ттоналлэ.
Нан игосэ ёги игосэ...
Let it go. Let it go.
Вэроум ттавин сангванопсо.

Кориль туго помён
Модын ге чага поё.
Нарыль турёпке хэттон гот
Иджэ комнаджи ана.
Чагаун конгидыль соге
Ыйджинын канхэджё.
Нэга готтон сэсан хянэ
Иджэ соричиль коя

Let it go. Let it go.
То исан чамчи ана.
Let it go. Let it go.
Нанын иджэ ттоналлэ.
Нан игосэ соиссыль коя
Let it go. Let it go.
Вэроум ттавин сангванопсо.

Кыдонан нэ сальмын
Орымэ качёссотчи.
Иджэнын талла.
Оджэе нэга аня.
Нарыль чатчи ма.

Let it go. Let it go.
То исан чамчи ана.
Let it go. Let it go.
Нанын иджэ ттоналлэ.
Нан игосэ ёги игосэ...
Let it go Let it go
Кы нугудо наль макчин мотэ

Let it go
Here I'll stay
Let it go Let it go
Let it go.Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: